Advokáti a daňoví poradci nejsou kriminálníci a lumpové!

Chování některých politiků bohužel určilo nový standart, jak se k sobě v České republice můžeme chovat. Musím se důrazně ohradit proti dehonestaci advokátů a daňových poradců.

Naši společnost zničilo pár politiků (doslova). Jeden z nich, Andrej Babiš kdysi prohlásil, že "všichni podnikatelé kradnú", čímž najednou část společnosti, která podnikateli není, okamžitě dovodila, že právě proto mají podnikatelé více než běžně pracující člověk. Nikdo neviděl ty noci, ty nervy, ty soboty a neděle, a další oběti, které všichni museli přinést, když všichni začínali!

Je prostě jednodušší věřit, že někdo je bohatší díky tomu, že krade, než díky tomu, že má větší odvahu než já a že je prostě lepší‼️ A právě tímto způsobem se manipuluje s davy, aby se následně podnikatelská profese mohla perzekvovat a šikanovat. A lid to schválí, všichni přece kradou. Že to není pravda? To nikoho nezajímá...

Stejně tak označil prezident některá média a novináře tím, že lžou. A že to není pravda, rovněž nikoho nezajímá, protože je jednodušší věřit prezidentovi, než si jeho tvrzení ověřit.

Ale toto doposud nestačilo, štvaní proti skupinám občanů a či jednotlivým profesím dále pokračuje naprosto bezprecedentním způsobem.

V nedávné době zveřejnil ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ SKPV) plk. JUDr. Jiří Mazánek Výroční zprávu za r. 2018 (Zpráva 2018), která se obsáhle zabývá organizovaným zločinem, přitom výsledky šetření různorodé kriminality povětšinou dokládá odkazem na konkrétní případy (viz např. kauzy „moderního otrokářství“, tzv. „případ soudce“ nebo oblast trestné činnosti osob původem z Ruska nebo Vietnamu). Totéž však rozhodně nelze říci o sice stručném, ale hrubě dehonestujícím konstatování, které se týká advokátů a daňových poradců. Pod bodem 3.4.1. Zprávy 2018 (Problematika daňové kriminality) spadající do Sekce finanční kriminality se bez dalšího uvádí: „U daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin“. Stejné „sdělení“ pak odeznělo na tiskové konferenci prezentované zprávou ČTK. Takto pojatou veřejnou „informaci“ nelze označit jinak než jako lživou a vůči drtivé většině advokátního stavu, který svou činnost vykonává v souladu s Etickým kodexem, za urážlivou. Odborník si snad položí otázku, jak časté ono zapojení advokátů (daňových poradců) v r. 2018 bylo, resp. kolik advokátů zmíněné zločinecké organizované skupiny řídilo. Laická veřejnost (vyjma t. č. našich klientů) však na podobně formulovaný „údaj“, navíc prezentovaný policejní autoritou, reaguje jednoduše: advokáti a daňoví poradci jsou kriminálníci a lumpové‼️

Takové tvrzení se v žádném případě nezakládá na pravdě.

V současné době tvoří advokátní stav 13 501 advokátů a 2 905 koncipientů. Představenstvo ČAK, jako vrcholný orgán, pravidelně na svých měsíčních zasedáních rozhoduje jednak o pozastavení advokátní činnosti trestně stíhaných advokátů (dle ust. § 9 odst. 2 písm. a/ zákona o advokacii), jednak o vyškrtnutí ze seznamu advokátů těch členů stavu, kteří byli za trestnou činnost pravomocně odsouzeni (ust. § 8 zákona o advokacii). Dovoluji si připomenout, že zahájení trestního stíhání jsou advokáti povinni nahlásit v zákonem stanovené lhůtě, přitom porušení této povinnosti je kárným deliktem. V r. 2018 bylo ohledně daňové trestné činnosti zahájeno stíhání tří advokátů a jednoho koncipienta a pouze v jedné věci (sic!) byla součástí kvalifikace uvedena účast na organizované zločinecké skupině! Nad rámec uvedeného a pro úplnost jsme rozhodovali o pozastavení činnosti ještě v dalších třech obdobných případech, avšak zdůrazňuji, že šlo vesměs o trestní stíhání zahájené v r. 2015 (mj. z důvodu zprošťujících rozsudků byla některá řízení zastavena, což zdůrazňuji v návaznosti na institut presumpce neviny). O vyškrtnutí ze seznamu advokátů jsme v r. 2018 rozhodovali (a rozhodli) v jednom případě daňové trestné činnosti. Jinak řečeno, pod Zprávu 2018 za uvedený rok spadá pouze cca 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) advokátního stavu (!), což, jak jistě uznáte, rozhodně není „časté zapojení advokátů jako řídících článků organizovaných skupin“.

Je to obdobná situace, jako kdyby Advokátní komora tvrdila, že organizovaný zločin stále častěji vedou policisté, když podle např. zprávy Nejvyššího státního zastupitelství z roku 2016 byly odsouzených policistů v roce 2015 mnohem vyšší počty než advokátů v uplynulém roce (viz https://tydenikpolicie.cz/zprava-nsz-trestna-cinnost-prisl…/).

Proč tedy takové informace ředitel NCOZ vypouští?

Je to jednoduché - chce opětovně poštvat část společnosti, které je nespokojená se vším v této zemi, proti určité části obyvatelstva, aby tato mohla být opětovně lynčována a šikanována. A pak už bude jednoduché přijímat zákony proti těmto profesím a každý si to vysvětlí tím, že oni přece organizují podvody na daních.

K této situaci se pak otevřeným dopisem vyjádřil i JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory, který zde zveřejňuji https://advokatnidenik.cz/…/otevreny-dopis-policejnimu-pre…/

Pan ředitel by se měl věnovat více odbornému řízení NCOZ, aby mu z centrály neodcházeli zkušení odborníci na všech expoziturách, než tomu, aby se nechal zneužívat ke zpravodajským hrám v podobě šíření nepravdivých informací směřujících proti určitým profesím.

Pokud někdo štve lidi proti sobě a nehodlá s tím přestat, pak nezbývá než se snažit, aby ze svého postu odstoupil. A o to se snažím už dlouho u našeho premiéra, který štve jedny skupiny občanů proti jiným skupinám pomocí lží. A tuto mou snahu pak premiér vždy svým příznivcům ohodnotí tím, že štvu všechny lidi proti sobě.Ale pan premiér není "všichni lidé" má kritika směřuje vždy pouze vůči jeho osobě, nikoliv proti jeho příznivcům. Nikdy jsem nekritizoval ani jeho příznivce a ani jeho voliče. Jsem rád, že si mohou svobodně ve volbách vybrat i Andreje Babiše, protože svobodně jsme právě díky němu a jiným agentům StB, kteří drželi zločinecký systém u moci, si 40 let svobodně vybrat nemohli. V tom jsme na tom dobře...

Do you like this post?