Evropská komise k premiérovu střetu zájmů

Česká republika dnes obdržela od Evropské komise NÁVRH závěrečné Zprávy o výsledcích šetření, zda je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů.

V této Zprávě Evropská komise uvádí, že od 9. 2. 2017, tedy od data účinnosti novely zákona o střetu zájmu, která rozšířila působnost tohoto zákona i na příjem dotací, provozování médií a na investiční pobídky členů vlády, byl Agrofert a jeho dceřiné společnosti firmou, která byla ve střetu zájmů se zájmy státu a občanů a která neoprávněně čerpala, či obdržela:
- dotace;
- investiční pobídky;
- státní zakázky;
a neoprávněně vlastnila média, která mohla ovlivnit nezákonným způsobem i výsledky voleb.

Česká republika se má k těmto výsledkům vyjádřit, navrhnout důkazy, či jiné argumenty vyvracející tvrzení Evropské komise. Poté EK návrhy České republiky zhodnotí a celou záležitost uzavře.

Pokud EK své závěry uzavře s tím, že premiér Andrej Babiš a jeho firmy byly ve střetu zájmů a že čerpaly a obdržely všechny výše uvedené výhody neoprávněně, bude muset dojít k vypořádání neoprávněných výhod, což znamená, že:
- firmy, které neoprávněně obdržely dotace, investiční pobídky a státní zakázky, budou muset České republice všechny uvedené prostředky vrátit;
- Česká republika dostane v budoucnu od EU dotace na zemědělství ponížené o částky, které byly skupině Agrofert vyplaceny, takže budou ochuzeni ostatní zemědělci;
- premiér vlastnil v rozporu se zákonem média, která mohla ovlivnit výsledky voleb, takže o výsledcích posledních voleb do sněmovny mohou existovat vážné pochybnosti.

Premiér má tedy patrně pravdu, že dotace do EU vracet nebudeme, protože nám EU o to prostě vyplatí méně. Český stát musí pak požadovat po firmách z Agrofertu vrácení všech výhod, které mu poskytl.

Pokud premiér tvrdí, že české úřady na to mají jiný názor, tak tomu všichni naprosto věříme, protože české úřady ovládá 100 % on.

A ČSSD setrváním v takové vládě ztratí další procenta...

P.S. Když jsem chtěl tento příspěvek finančně propagovat, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí, FB i po ruční kontrole tuto propagaci zamítl, že je v rozporu s národními zájmy této země.

Do you like this post?