Neefektivní fungování Finanční správy

Finanční správa plánuje výrazně omezit činnost u 34 územních pracovišť, díky čemuž by se v následujících pěti letech mělo dostáhnout úspory 686 milionů korun. Více pozornosti by podle mě měla směřovat na krajské finanční úřady, na kterých zaměstnává tisíce zbytečních úředníků.

Je až zarážející, jak si dělá z našich starostů a občanů Finanční správa neskutečnou legraci.

Již v roce 2016 zrušila Finanční správa 23 územních pracovišť a na dalších 34 se chystá nyní.

V čem spočívá ten jejich vtip?

Generální finanční ředitelství sice tvrdí, že tímto opatřením ušetří dalších až 700 mil. Kč, ale nikdy GFŘ nepřiznalo, že živí tisícovky naprosto zbytečných úředníků nikoliv na územních pracovištích, ale na finančních úřadech pro každý kraj, které dnes najdete již v každém současném krajském městě. Tyto krajské finanční úřady jsou však naprosto zbytečné, neboť neplní v systému finančních úřadů žádnou rozumnou funkci.

Považte sami, veškerou "černou práci" provádějí samotná územní pracoviště. Územní pracoviště totiž kromě evidence všech daní, přiznání, přeplatků, nedoplatků, vymáhání a exekucí, kromě registrací ke všem daním, provádějí také i veškeré kontroly. Jsou to právě tato územní pracoviště, kdo vydává výzvy, kdo vypracovává výsledky kontrolního zjištění a závěrečné zprávy z kontrol, kdo vydává platební a dodatečné platební výměry. Nikdo z krajských úředníků nic takového nečiní. Už jste se někdo v praxi setkali s pracovníkem krajského finančního úřadu? Zcela jistě ne.

Krajské finanční úřady rovněž nejsou ani odvolacími orgány, které by rozhodovaly o odvoláních proti jednotlivým rozhodnutím správce daně. Podle informací většiny pracovníků na územních pracovištích pak ani tyto úřady nedokáží odpovídat na odborné dotazy jednotlivých pracovníků z těchto pracovišť. Nevedou tedy územní pracoviště ani metodicky ve věcech daní. Jediným tedy smyslem a účelem existence těchto úřadů je kontrola práce územních pracovišť, kontrola, zda tato postupují výhradně podle metodických postupů, nikoliv podle zdravého rozumu či podle zákona. Máme případ, kdy jednomu územnímu pracovišti v Brně jsme opakovaně navrhovali svědky, jejichž výslech byl pro stanovení daně rozhodující. Dva roky to bylo kontrolováno krajským Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj a dva roky to přehlížel. Až Odvolací finanční ředitelství tyto svědky vyslechlo a samozřejmě většinu doměřené daně následně zrušilo. Takže u těchto úřadů nefunguje evidentně ani ta kontrola, kterou mají vykonávat.

Další významnou funkcí krajských finančních úřadů je i neustálé zasahování do daňových kontrol a jejich výsledků, čímž dochází k prodloužení daňových kontrol z původních maximálně šesti měsíců na současné dva až tři roky, což neúměrně zatěžuje jak samotné kontrolory, tak hlavně daňové poplatníky.

Ještě jednu skutečnost nelze u krajských finančních úřadů opomenout. Perfektně dokázaly tyto úřady sebrat zkušené lidi z jednotlivých pracovišť na své nic nedělající odbory, takže i tento fakt reálně prodloužil délku jednotlivých kontrol.

Výsledkem reorganizace provedené v roce 2012 a účinné od 1. 1. 2013 je pak existence tisíců úředníků, kteří slouží pouze k tomu, aby kontrolovali tisíce jiných úředníků. A co to znamená v praxi? No že je třeba šetřit na těch, kdo skutečně pracují, abychom zachránili a více odměnili ty, co jenom kontrolují ty, co pracují reálně.

Že Vám to něco připomíná?
Ano, nejen socialismus, ale i otrokářský systém hospodářství, který zanikl právě proto, že na dvacet otroků bylo zapotřebí minimálně dalších třech otroků, kteří kontrolovali ty otroky, kteří reálně pracovali. Jsem přesvědčen, že na územních pracovištích existují dostatečně samostatně uvažující pracovníci, kteří nepotřebují nad sebou stovky dalších úředníků, které jim říkají, co a jak mají dělat.

Řešení?
Zrušit krajské finanční úřady, vrátit územním pracovištím status samostatného finančního úřadu a možnost samostatně rozhodovat a část schopných lidí z krajských úřadů převést zpět na současná územní pracoviště. Ušetří se minimálně miliarda korun a navíc budou k dispozici další lidé pro skutečnou práci na kontrolách, exekucích, na registraci, či při správě daní.

A samozřejmě nebude nutno rušit některá územní pracoviště, naopak se budou moci obnovit i ta původně zrušená. Bude k tomu dostatek peněz i lidí. Jakákoliv státní správa by měla být co nejblíže občanovi, nikoliv se schovávat do pevností, které nejsou ve styku s daňovými poplatníky, jako je tomu v případě krajských finančních úřadů.

A kdo za to může?
Samozřejmě, že Kalousek!!! Tentokrát ale doopravdy, neboť právě on provedl v roce 2012 tuto naprosto nepromyšlenou reorganizaci finanční správy. Právě on připravil finanční správu k tomu, aby ji mohl později Andrej Babiš zneužít k honu na podnikatele. Nová struktura je totiž založena na naprosté centralizaci moci ve finanční správě do rukou Generálního finančního ředitelství, které rozhoduje naprosto o všech postupech. Ne vše, co funguje perfektně, je třeba od základů předělávat!!!

Dříve jsme zde měli osm krajských finančních ředitelství, která nejen že byla plná špičkových odborníků, ale i rozhodovala naprosto samostatně a nezávisle bez pokynů z ministerstva. Byla tak zaručena naprostá nestrannost při rozhodování o jednotlivých odvoláních. Protože však nebylo možno tato krajská finanční ředitelství ovládnout, bylo nutno je zrušit. Dnes o odvoláních rozhoduje Odvolací finanční ředitelství, které je plně pod kontrolou Generálního finančního ředitelství. Výsledkem takového stavu je skutečnost, že Odvolací finanční ředitelství účelově hodnotí důkazní prostředky, překrucuje svědecké výpovědi a vymýšlí si účelově skutečnosti jenom proto, aby mohlo odvolání odmítnout a vybrat tak další daň.

A pod čí kontrolou je v nové struktuře GFŘ jasně plyne z toho, že když GFŘ obdrželo v roce 2014 z německé finanční správy informaci o tom, že velmi pravděpodobně byl firmami ze skupiny Agrofertu ve spolupráci s Farmou Čapí hnízdo spáchán daňový podvod ve věci falešné reklamy, nic z toho Finanční správa nevyvodila a ani nedala policii podnět na prošetření celé kauzy, což mi potvrdila i generální finanční ředitelka Tatjana Richterová v odpovědi na můj dotaz v této věci.

Přitom právě k tomuto účelu byla vytvořena skupina Daňová Kobra, aby policisté mohli prověřovat podivné transakce, ke kterým se dostala Finanční správa. V té době (v roce 2014) byl ministrem financí Andrej Babiš a generálním finančním ředitelem Jiří Žežulka, přičemž v říjnu téhož roku byl jmenován do této pozice Martin Janeček. Kdo z nich je za zatajení této skutečnosti zodpovědný, by mělo ukázat nezávislé vyšetřování.

Do you like this post?