Občanské poradny

Občanská poradna, asociace

Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Pomoc v regionu

Ve Zlínském kraji najdete občanskou poradnu ve:

 • Vsetíně (Jiráskova 419, 75501 Vsetíně, telefon: +420 774 262 243)
 • Uherském Hradišti (Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: 572 540 723)
 • Valašském Meziříčí (Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, telefon: 571 629 068)

Další poradny v jednotlivých krajích ČR naleznete na tomto odkazu
http://www.obcanskeporadny.cz/spotrebitelské-poradenství

Sdružení ochrany spotřebitelů - reklamace výrobků, služeb - více na
http://www.asociace-sos.cz

 

Veřejný ochránce práv – ombudsman

Veřejnou ochránkyní práv je Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.. Má sídlo v Brně, v ulici Údolní 39. Informační telefonní linka funguje na čísle: 542 542 888

S čím ochránce může pomoci

 • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
 • Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
 • Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

Události, kterých se stížnost týká, by neměly být starší než jeden rok a je nutné, abyste napřed využili všech řádných prostředků k dosažení nápravy.

Více informací naleznete zde: http://www.ochrance.cz

 

 

Lidé v nouzi

Drogy, chudoba, sociálně vyloučené lokality

Žádný problém není tak velký, když si o něm s někým můžete promluvit !!

Pomoc v regionu

 • SOS Zlín -  řešíte životní problémy sami se sebou, s dětmi, s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou, trápí Vás problémy v souvislosti s drogami, hracími automaty, alkoholem, AIDS; Volejte telefon 577 431 333, pošlete e-mail na adresu sos@zlin.cz, více informací na http://www.soslinka.zlin.cz/cz/; Využijte služeb anonymní krizové LINKY SOS, která je tu pro Vás 24 hodin denně; 
 • Podané ruce - pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost; Kontakt: Náves 86, Prštné, 760 01 Zlín, tel.:  778 417 681, E-mail: terapie.zk@podaneruce.cz, více informací: http://www.podaneruce.cz

 

Pomoc obětem trestných činů

Odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů poskytuje Bílý kruh bezpečí.

Nejbližší pobočky Bílého kruhu jsou

 • Olomouc - Poradnu v Olomouci najdete v ulici Švermova 1. Vedoucím poradny je Mgr. Drahomír Ševčík. Objednat se můžete na tel. 585 423 857 nebo 732 700 533; Pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR poskytuje případová manažerka Bc. Irena Sedláčková, tel. 732 700 533 nebo ksp.olomouc@bkb.cz
 • Ostrava - Poradnu v Ostravě naleznete v ulici 28. října 124 (v Domě kultury). Vedoucím poradny je PhDr. Julius Kopčanský. Objednat se lze na tel. 731 306 411 nebo 597 489 204; Pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR poskytuje případová manažerka Mgr. Markéta Koželuhová, tel. 731 306 411 nebo ksp.ostrava@bkb.cz
 • Brno - Poradnu v Brně naleznete na ulici Slovinská 41, 612 00 Brno. Vedoucím poradny je Mgr. Vladimír Vedr. Objednat se můžete na tel. 541 218 122 nebo 732 842 664; Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, volejte číslo: 116 006

 

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

V případě potřeby pomáhá

 

Exekuce, dluhové pasti, oddlužení

Seznam poraden v této oblasti naleznete zde: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu

 

Lidé bez domova

adresář azylových domů: www.azylovedomy.cz

 

Právní pomoc

Advokáti

Kompletní a aktuální seznam všech advokátů na území České republiky zajišťuje Česká advokátní komora. Vyhledat advokáta můžete na jejich webových stránkách zde http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx. Počítejte ale s tím, že jejich služby jsou zpoplatněny.

 

Bezplatné právní poradenství

Jestliže si z různých příčin nemůžete dovolit zaplatit služby advokáta, využijte právního poradenství, které organizuje v regionech Česká advokátní komora zdarma. Můžete využít krátké informativní porady, které trvají okolo 15 minut.

Seznam všech regionálních kanceláří, které tyto služby nabízejí, naleznete zde

 

Další poradenství zdarma

Poradenství zdarma nabízejí například i na webových stránkách:

 

Hospodářská komora České republiky

Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.

Seznam všech regionálních komor v České republice i s kontakty najdete zde: http://www.komora.cz/

 

Spotřebitelské poradenství

Informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Seznam poraden naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz/spotrebitelske-poradenstvi

Sdružení obrany spotřebitelů - reklamace výrobků, služeb - více na www.asociace-sos.cz

Pomoc v regionu

 • Ve Zlíně najdete Sdružení obrany spotřebitelů na adrese Zlínský klub 204, Třída T. Bati 204, 760 01 Zlín, tel.: 775 709 056; Poradenská linka: 542 210 549, 542 210 778 e-mail: poradna@sos-msk.cz , www.sos-msk.cz; každý čtvrtek 9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.
 • ČOI - Poradenská služba pracovníků ČOI funguje každý čtvrtek v měsíci od 9 do 11 a od 12 do 15 hodin na adrese Třída T. Bati 853 v budově Státní energetické inspekce – přízemí
 • Telekomunikace a pošty - U stížností na služby telekomunikací a pošty se obracejte na Český telekomunikační úřad www.ctu.cz, telefon: 224 004 111
 • Teplo, elektřina, plyn - V případě dodávek tepla, elektřiny a plynu na Energetický regulační úřad - www.eru.cz, telefon: 564 578 666

Ekologie

Na udržitelný rozvoj, zemědělství, odpady, ekologii, ovzduší či energetiku se zaměřuje síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice. Webové stránky ministerstva životního prostředí naleznete zde www.ekoporadny.cz. Území celé republiky pokrývají regionální ekoporadny, jejich seznam je zde: http://www.ekoporadny.cz/ekoporadny/.

Pomoc v regionu:

 • Ekoporadna Čtyřlístek - Ekoporadna se zaměřuje především na ochranu přírody, krajiny, domácí ekologii, obnovitelné zdroje energie, ekologické zemědělství apod. Poradenství poskytuje také v případě účasti ve správních řízení a sporů občanů se soukromými či státními institucemi (v oblasti životního prostředí).
  Kontakt: II. budova Městského divadla ve Zlíně tř. Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín, Tel.: +420 577 636 314, +420 737 542 498; E-mail: eko4listek@seznam.cz; http://www.eko4listek.cz/index.php?clanek=ekoporadna Hodiny pro veřejnost Středa:   13:00-17:00; Čtvrtek:   13:00-17:00; Pátek:    8:30-12:30

Obce a veřejná správa

Existuje několik organizací, které se zabývají politikou venkova a jejím rozvojem. Tyto organizace do jisté míry navzájem spolupracují. Především ale sdružují obce a pomáhají starostům a zastupitelům získávat informace o možných dotacích, o nařízení úřadů, jimž obce podléhají a aktuálně informují o dopadech připravovaných zákonů.

Spolek pro obnovu venkova ČR

je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Na webových stránkách www.spov.org v sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém a moravském venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku.

Národní síť Místních akčních skupin ČR

sdružuje místní akční skupiny pracující metodou LEADER. Místní akční skupiny pracují na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Posláním NS MAS je především reprezentovat a zastupovat MASky na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje a komunikuje s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova. Více informací získáte ZDE.

Sdružení místních samospráv ČR

je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.

Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Svaz měst a obcí ČR

je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.

je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR. Více informací najdete ZDE.

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bezplatné informačně-poradenské centrum pro členy zastupitelstev měst a obcí. Se svými dotazy týkajícími se problematiky zákona o obcích a souvisejícími právními předpisy se můžete na poradnu obracet každý všední den od 12 do 21 hodin. Více se dozvíte ZDE.

Kontakt: e-mail: poradna@vzdelanyzastupitel.cz. tel: 226 227 505