Nepodporuji výstavbu nové nemocnice ve Zlíně!

A tak jsem dnes konečně našel čas, abych se vyjádřil k naším nové nemocnici ve Zlíně. Proč chci začít v lednu sbírat podpisy pro vyhlášení krajského referenda, zda novou nemocnici ANO či NE?

K zajištění podpisů pro krajské referendum a jeho případné vyhlášení mě vede několik skutečností:

1) Díval jsem se mnohokrát na ekonomiku celého projektu. Nemocnice nebude stát v žádném případě 8 mld, ale mnohem více. Značně nadhodnocená je částka za vybavení nemocnice, které bude možno použít i v nemocnici nové, takže na zařízení nemocnice bude potřeba mnohem více financí a naopak značně jsou podhodnoceny inženýrské sítě a napojení na dopravní obslužnost. Je třeba si uvědomit, že se nemocnice bude napojovat na silnici první třídy I/49, která je právě na úseku Zlín – Otrokovice jednou z nejfrekventovanějších komunikací v ČR. I pokud by se udržela cena 8 mld. Kč, Zlínský kraj nebude mít na splácení takové částky, aniž by to kraj výrazně pocítil. Je třeba si uvědomit, že příjmem kraje je pouze DPH a že růst výběru daní se zpomaluje stejně tak, jak se zpomaluje hospodářský růst.

2) Stavba nové nemocnice může v budoucnu zásadním způsobem ohrozit nejen chod celého kraje, ale rovněž i dalších okresních nemocnic v Kroměříži, Uherském Hradišti, či ve Vsetíně, což považuji za velmi nezodpovědné.

3) Nebyla předložena žádná studie, která by jasně definovala, kolik by stála oprava nemocnice stávající, když je v ní už nezanedbatelná část oddělení zrekonstruována. Za této situace obdivuji všechny zastupitele, kteří dokázali vůbec o tomto hlasovat, když neměli dostatek informací, já bych například v Senátu za této situace vůbec hlasovat nemohl.

4) Celý marketingový a PR projekt nové nemocnice má hodnotu podle odborníků přes 15 mil. Kč, kraj za něj zaplatil však pouze 1,5 mil. Kč, to samo o sobě vzbuzuje pochybnosti o nestrannosti celé akce.

5) I způsob, jakým bylo manipulováno v krajském deníku Okno do kraje s informacemi o nové nemocnici, způsob, jakým byla zastupitelstvu tato nová investice prezentována, když každý, kdo byl proti, byl automaticky stavěn do role toho, kdo nechce pro lidi to nejlepší, ve mně vzbuzuje velkou nedůvěru, že tato akce je vedena pouze čistými úmysly.

6) Hejtman Čunek při každém vystoupení tvrdí, že opravy a udržování stávající nemocnice stojí ročně kolem 100 mil. Kč. Podíváme-li se do výročních zpráv, které má Krajská nemocnice T. Bati a.s. založeny na justice.cz, tak od roku 2013 až do roku 2016 činily náklady na opravu veškerého majetku, tedy nejen budov, ale i všeho vybavení ročně zhruba 53 mil. Kč, v roce 2017 klesla tato hodnota na 31 mil. Kč a v roce 2018 dokonce tato částka byla již „pouhých“ 24 mil. Kč (viz tabulka). Tak kde máme těch 100 mil Kč za údržbu, o kterých hejtman pořád tak rozčileně mluví, že musí nemocnice ročně platit a že proto je třeba nemocnici novou? Toto je skutečnost, která mě vede k zásadním pochybnostem o celém projektu a jeho smysluplnosti, když hejtman byl schopen částky úmyslně navýšit 2x a za poslední rok dokonce 4x‼️. A všichni zastupitelé mu, bohužel, uvěřili.

7) Rovněž způsob, jakým došlo k samotnému hlasování, kdy o zařazení tohoto bodu se rozhodlo až na zasedání samotném, vzbuzuje mé velké pochybnosti o seriózním přístupu k celé akci. Velmi podezřelé je nejen samotné hlasování, ale i to, že bez změny dosavadních dostupných informací, bez nové studie na opravu stávající nemocnice, prostě bez jakékoliv změny dosavadních podmínek, se zničehonic dva krajští zastupitelé rozhodli hlasovat zcela opačně než na minulém hlasování.

8) Stavbu nové nemocnice neměl nikdo ve volebním programu, takže vůbec nevíme, zda novou nemocnici lidé chtějí. Stejně tak nebyla tato investice ani součástí koaliční dohody.

9) Jsem přesvědčen, že taková investice by měla mít podporu napříč politickým spektrem, nikoliv aby je schválení bylo odvislé na dvou hlasech „přeběhlíků“. Myslel jsem si, že takové situace už jsou navždy historií, ale jak je vidno, hejtman Čunek oprášil staré způsoby, kterých jsme byli svědky v minulosti v poslanecké sněmovně.

10) Způsob, jakým bylo hlasováno, pak považuji za silně nedemokratický.

P.S. Toto je zatím můj obecný pohled, ještě přinesu pohled jednoho z odborníků na celou situaci včetně jeho prezentace.

Do you like this post?