Jak je to s novou nemocnicí ve Zlíně?

Klíčovým bodem dubnového zastupitelstva, které se uskuteční 8.4, bude projekt nové nemocnice.

Na zastupitelstvu se bude rozhodovat zejména o tom, zda budeme mít ve Zlíně novou nemocnici nebo ne. Přijďte se podívat, jak hlasuje právě ten Váš zastupitel.

Je s podivem, že megalomanský projekt likvidující Zlínský kraj na dlouhou dobu dopředu chtějí podpořit i strany, které se doposud tvářily jako strany státotvorné a fiskálně zodpovědné, jako jsou třeba STAN. U KDU ČSL chápu, že se hejtmana všichni bojí, a budou hlasovat jako jeden muž!!!

Pokud by nám dal stát 12 mld. na tuto akci, pak novou nemocnici mějme. Ale státní rozpočet má za první čtvrtletí nejhorší příjmy od roku 2012 a deficit státního rozpočtu byl již v únoru 49 mld., takže stát nám na to nedá ani korunu a dotace na to taky nejsou.

Původní rozpočet činí 8. mld. i s vybavením, což je naprosto nereálné, když by dle našich zastupitelů měla stát 12 mld. jenom rekonstrukce stávající nemocnice, proč by nová měla stát pouze polovinu? K ceně je třeba přičíst i cenu za nové pozemky. Víme všichni, že rozpočet na novou nemocnici je pouze nástřel vytvořený na základě studie vytvořený pouze na základě obestavěného prostoru. Až se bude vytvářet samotný realizační projekt, teprve se objeví specifika, která bude nutno v rozpočtu zohlednit, takže rozpočet se velmi pravděpodobně vyšplhá minimálně na 12 mld. Konzultováno s několika nezávislými odborníky.

Pan Hejtman na Radiožurnále tvrdil, že konečná cena je s DPH, kterou si odečtou. Ano, odečet je možný, ale pak budou muset fakturovat nájem nemocnici včetně daně z přidané hodnoty, kterou si nemocnice nebude moci odečíst, protože zdravotnická činnost, kterou z převážné části vykonává, je od daně osvobozena. Takže nová nemocnice kromě nájmu bude zatížena ještě i daní z přidané hodnoty, kterou si nemocnice nebude moci z nájmu odečíst. Potom je otázkou času, kdy nemocnice skončí v konkurzu, protože na splácení nájmu mít nikdy nebude a protože díky nájmu bude dlouhodobě ve vysoké ztrátě!!!

Kraj chce celou situaci částečně zachránit tím, že sloučí všechny okresní nemocnice do jedné firmy a začne ždímat i okresní nemocnice Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín, aby získal alespoň část prostředků na splátky nájmu. Nebude tak ohrožena pouze ekonomika Krajské nemocnice Tomáše Bati, ale i nemocnic ostatních. Hazard s lidským zdravím je pro někoho něčím normálním.

Je třeba i dodat, že nám zatím nikdo nepředložil zdravotnickou koncepci na příští léta, že nikdo nezkusil vymyslet, jak nemocnici postavit na stávajícím místě a kde na to vše vzít prostředky, aniž by byl ohrožen celý kraj. Zatím se všichni soustředili na to, proč stávající nemocnici zachránit nejde. "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody", zde platí dvojnásob.

Co je jisté? Že nakonec všechny náklady bude muset splácet kraj, takže Zlínský kraj upadne na příštích 20 let do období temna, kdy peníze nebudou prakticky na nic, kromě platů učitelů, na které potřebuje kraj z celkového ročního rozpočtu 12 mld., celkem 8 mld., takže tyto rozpočtem prostě pouze protečou.

Trestní odpovědnost je tak na všech, kteří budou o tom rozhodovat. Rozumím všem zastupitelům, že odolat citovému vydírání pana hejtmana je těžké, neboť nemocnice ano či ne postavil jako souboj dobra se zlem, rozumím lékařům, že chtějí v takové nemocnici pracovat. Ale ruku na srdce, milí lékaři, je lákavé jezdit v Lamborghini, ale nechali byste si jej koupit jako služební auto, když byste věděli, že jeho koupě povede k devastaci toho, kdo Vám jej koupil? Myslím si, že z morálního hlediska jako lidé akademicky vzdělaní byste takový vůz odmítli...

Do you like this post?