1968: Narozen ve Vsetíně

Své dětství jsem strávil v malé vesnici Lhota u Vsetína. Od malička jsem byl kromě rodičů, kteří byli oba učitelé, vychováván i babičkou, která byla v padesátých letech vyhlášena vesnickou boháčkou (tedy nepřítelem dělnické třídy a všeho lidu; setkala se i s Masarykem), v duchu masarykovských a sokolských tradic. 

1983: Studium na gymnáziu ve Vsetíně

Po ukončení základní školy jsem úspěšně absolvoval gymnázium ve Vsetíně. Na konci studia mi bylo výchovnou poradkyní doporučeno, abych vzhledem k třídnímu původu rodičů a prarodičů nezkoušel přijímací řízení na medicínu ani práva, neboť nedostanu doporučení.

1987: Studium na Vysoké škole zemědělské v Brně

Vždy jsem se zajímal o techniku a právní vědu a byť bych se býval neraději hlásil na práva, vzhledem k doporučení ze střední školy jsem se rozhodl studovat zemědělské strojírenství, do kterého socialismus nepronikl tak hluboko.

1989: Studentská stávka

Aktivně jsem burcoval spolužáky k účasti na studentské demonstraci dne 20. listopadu na Náměstí Svobody v Brně. Následně jsem jako člen fakultního stávkového výboru aktivně přesvědčoval dělníky v továrnách po celé jižní Moravě, aby se zúčastnili generální stávky dne 27. 11. 1989.

1992: Úspěšné ukončení studia

Zakončil jsem studium zemědělského strojírenství se zaměřením na zahraniční obchod. Pak jsem se už začal aktivně účasnit přípravných seminářů pro vznik profese daňového poradce a pro vznik samotné Komory daňových poradců ČR.

1993: Zakladatel Komory daňových poradců ČR

Tento rok byl pro mě zlomovým. Moje láska k právu určila mou následnou celoživotní cestu. V květnu jsem se stal daňovým poradcem a v červnu jsem se zúčastnil ustavující valné hromady Komory daňových poradců ČR. Také jsem se definitivně přestěhoval ze Vsetína do blízkého Zlína.

2002 – 2006: Komunální politika

V těchto letech jsem působil jako nezávislý zastupitel ve své rodné obci Lhota u Vsetína, kde jsem zároveň předsedal finanční komisi.

2006: Založení daňové kanceláře

V lednu roku 2006 jsem založil obchodní korporaci TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o., která zaměstnává 20 specialistů. Klientům pomáhám s kontrolami i běžnými problémy – na mých profesních stránkách www.golan.cz můžete mně i mým kolegům pokládat dotazy, na které zdarma odpovídáme. 

2008: Daňové právo

V tomto roce jsem se začal úzce specializovat na daňové právo a daňový proces.

2014: Ochrana proti nezákonnému postupu finanční správy

Svou specializaci jsem začal opravdu ždímat, když se Finanční správa v roce 2014 vymkla kontrole a začala fungovat zcela mimo rámec platných právních předpisů. Od té doby aktivně vystupuji proti neoprávněným zajišťovacích příkazů a proti obecnému zneužívání moci Finanční správou. Byl jsem úspěšný hned při své první žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství a dařilo se mi i nadále.

2018: Stal jsem se senátorem Parlamentu České republiky

Kandidoval jsem, protože jsem cítil ohrožení těch hodnot, ke kterým mě od malička vedla babička a které jsem hájil v roce 1989.

Jako senátor chci velmi aktivně kritizovat a měnit systém nejen politický a společenský, ale i školský. Chci pozvednout úroveň Senátu a přiblížit ho lidem, protože ho považuji za skvělý ústavní orgán, který bývá často nedoceněný.

 Senát je podle mě tím nejsilnějším pilířem demokracie. Do Senátu jsou voleni jednotlivci, které voliči znají a opravdu je tam chtějí. Není to jenom o kampani a jednoduchých heslech. Proto je Senát trnem v oku mnoha politikům, kteří by chtěli ovládat celou společnost. Chtěl bych svou prací dokázat, že Senát není jenom odkladištěm nepohodlných politiků, ale že je důležitým a přínosným ústavním orgánem.