Můj pozměňovací návrh byl přijat!

Dnes byl přijat můj pozměňovací návrh, který by měl zajistit, aby nárok na kompenzační bonus měly i osoby samostatně výdělečně činné, které jsou zároveň zaměstnány a výše jejich příjmů ze zaměstnání nepřesahuje 10.000 Kč měsíčně nebo které jsou zároveň s činností OSVČ pěstouny či dobrovolnými pracovníky pečovatelské služby (bez omezení).

I zákon o odložení nájmů nebytových prostor mezi podnikateli je nakonec úplně k ničemu kvůli chybě, kterou neodhalila ani sněmovna. Zákon má totiž chránit nájemce, kteří se dostali do nouze kvůli opatřením státu vyhlášeným podle podle § 69 odst. 1 písmo b) zdravotnického zákona. Ale podle tohoto paragrafu nebyla vyhlášena vůbec žádná opatření, takže by se zákon vztahoval pouze na období od 12. 3. do 24. 3., kdy byla opatření vyhlášena podle krizového zákona. Jak jsem psal minule, to nevymyslíš!!!

Tato situace je napravena pozměňovacím návrhem paní Jitky Seitlové a je součástí všech pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Mezi nimi je i návrh senátora Zdenka Nytry, aby vláda za nájmy nezaplacené do 31. 12. 2020 ručila až do výš 80 %.

Pokud tyto pozměňovací návrhy v úterý sněmovna odmítne, zákon bude vztažen pouze na opatření, která byla platná pouze od 12. 3. 2020 do 24. 3. 2020

Do you like this post?