Projev z Poslanecké sněmovny ČR ke zdanění církevních restitucí

V senátní ústavně-právním výboru jsem byl určen zpravodajem k tisku věnujícímu se zdanění církevních restitucí. Jednou z povinností zpravodaje je obhajovat postoj Senátu v Poslanecké sněmovně. Níže si můžete přečíst mé závěrečné vystoupení v PS ke zdanění církevních restitucí.

V senátní ústavně-pravním výboru jsem byl určen jako zpravodaj senátního tisku č. 35 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Z funkce zpravodaje mimo jiné plyne povinnost, objasnit a obhájit postoj Senátu v Poslanecké sněmovně. Níže si můžete přečíst mou závěrečnou řeč k zamítnutí zdanění církevních restitucí Senátem. 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vyslechl jsem si velmi zajímavou debatu, kterou samozřejmě v Senátu nemůžeme zažít, protože tak dlouhý čas na to nemáme. Nicméně to je v pořádku, a taková debata se mi líbila, protože mě v mnohém obohatila.

Bylo tady několik bodů, které mě zaujaly. Nebudu se opakovat jako v mé úvodní řeči o čem zákon je, o čem není. Zaujalo mě třeba to, že tady někdo řekl, že zákon rozdělil společnost. Já si nemyslím, že zákon dokáže rozdělit společnost. Společnost rozdělili politikové. Tím, jak ten zákon interpretovali. Já musím říct, že sám vlastně než jsem se stal zpravodajem tohoto zákona, tak jsem měl určité výhrady vůči církevním restitucím, protože jsem věděl jenom to, co mi řekli politici, a to, co mi řekly média. Musel jsem tento zákon podrobně prostudovat a musím říct, že to je zákon dobrý. V rámci této debaty jsem vlastně viděl, že se jsme tady zástupci voleni lidem a byla nám do rukou svěřena moc. A uvědomil jsem si, co to ta moc vlastně je. Moc, to je odpovědnost. A tu odpovědnost unesou pouze silné osobnosti. A protože, stejně jako tady spousta lidí apelovala na svědomí, tak já také apeluji na vaše svědomí, protože jako zpravodaj vím, že ten zákon není v pořádku, a vím jednu věc, že schvalujeme zákon, u kterého většina z nás předpokládá, že jej zruší Ústavní soud. A to si myslím, že si náš národ nezaslouží, abychom jsme tento systém zaplevelili něčím, co v podstatě v budoucnu má být zrušeno. Takový je názor i Senátu, takový názor proběhl i v debatách. Znovu tady připomenu, že vlastně senátoři za ČSSD, včetně předsedy ústavněprávního výboru pana Antla, byli zásadně proti tomuto zákonu. A musíte si také uvědomit, že pan předseda ústavněprávního výboru Antl byl ten, kdo inicioval původní ústavní stížnost na tento zákon u Ústavního soudu, kdy vlastně zákon byl shledán jakoby ústavně komfortní. Děkuji vám za pozornost.

 

 

Do you like this post?