Referendum o nové nemocnici

Nejsem spokojený s tím, jak se hejtman Čunek vypořádal s řešením problému Zlínské nemocnice. Výstavbu nové nemocnice neměla žádná koaliční strana ve svém programu, nemá k tomu tedy mandát od voličů. Proto chci dát lidem hlas a uspořádat referendum.

Vážení přátelé, již na jaře jsme si připravili všechny dokumenty nutné pro vyhlášení referenda. Po prvním hlasování jsme je uložili k ledu, avšak v posledním týdnu jsme je oprášili a doplnili, takže je hned po Novém roce zveřejníme a požádáme Vás o vytvoření míst v rámci celého kraje, kde lze připojit svůj podpis.

Pokud se chtějí připojit i někteří krajští zastupitelé, budu moc rád, každá pomoc je vítána.

Dále je potřeba dát dohromady peníze na studii, která by popsala možnosti oprav a nových staveb v nemocnici stávající, aby si občané mohli o celé situaci vytvořit dostatečný úsudek ještě před hlasováním. Vím, že chtěli jej vytvořit Svobodní. Rád na ni přispěji a případně zajistím i další sponzory. Vždyť jde o věc, která ovlivní naši budoucnost na desítky let...

Do you like this post?