Ustavení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv

Do čela Dočasné komise Senátu k návrhu auditních zpráv Evropské komise zvolen pan Zdeněk Nytra, jedním z místopředsedů jsem byl zvolen i já.

Dalšími členy komise jsou: Miroslav Adámek, Mikuláš Bek, Michael Canov, Martin Červíček, Jiří Dientsbier, Václav Hampl, Renata Chmelová, Miroslav Nenutil, Ladislav Václavec a Lukáš Wagenknecht.

Smyslem a účelem komise je přednést veřejnosti podrobnou analýzu auditních zpráv. V komisi jsou zastoupeny všechny kluby naprosto rovnoměrně, každý klub má po dvou zástupcích a jednom místopředsedovi bez ohledu na to, kolik členů který klub má.

Nápad zřídit tuto komisi měl Lukáš Wagenknecht, se kterým sedím v lavici. Práce v komisi je bez nároku na odměnu.

Do you like this post?