Utajený virus!

Iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu: Přestaňte tajit data o Covid-19, lékaři, vědci i ekonomové je potřebují.

Praha, 27. 4. 2020 – Vláda Andreje Babiše přes opakované žádosti lékařů, vědců i ekonomů odmítá zveřejnit anonymizovaná data o skutečném průběhu nemoci Covid-19 v České republice. Protože má tohle utajování vážné důsledky pro důvěru a očekávání občanů do budoucna, iniciativa KoroNERV-20 vyzývá vládu České republiky ke zveřejnění detailních dat o průběhu epidemie. Zároveň s touto výzvou podává podle zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím na všechny příslušné úřady žádost o zveřejnění dat.

Nemoc Covid-19 vyvolává v lidech obavy především tím, jak málo se ví o jejím přenosu, průběhu a následcích. Je velmi nebezpečné, když tuto nejistotu ještě prohlubuje vláda a jí přímo řízené úřady tím, že utajují data o tom, jak nákaza v České republice probíhá. Odmítají je sdělit lékařům, výzkumníkům, univerzitám a především jejich zveřejněním dát lidem šanci, dozvědět se o nemoci co nejvíc. Je zarážející, že k detailním epidemiologickým datům nemají přístup ani lidé, které vláda přímo požádala, aby jí radili při řízení následků epidemie – nemají je ani ekonomové z týmu vedeného Janem Švejnarem, který pracuje při Ústředním krizovém štábu, ani členové Národní ekonomické rady vlády.

Je přitom zřejmé, že Ústav pro zdravotnické informace a statistiku daty disponuje. Jasně to řekl jeho ředitel Ladislav Dušek poslancům na jednání zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. Sdělil jim, že informační systém o nakažených bude uzavřený a nikoho do něj nepustí.

„Teď je ten systém naprogramován k prospektivnímu použití v uvozovkách ve válečném stavu. Já si moc přeju, aby nebyl takto použit, aby nebyl aktivován. Pokud bude, bude to rozhodnutí kolektivní. Ale to, proč mě paní profesorka Adámková vyzvala, a to, čeho ona je svědkem: vzniká řada určitě v dobré víře iniciovaných návrhů různých řešení, kdy přicházejí různé klastry, asociace, konglomerace, s. r. o. a a. s. a říkají – teď právě umírá svět a my ho umíme zachránit, ať Dušek otevře data a my vám ukážeme, co umí smartphone. Ať Dušek otevře data a my vám ukážeme, jak se modeluje. A já na to říkám, jestli chcete podepsat, že jsem blbý, s tím není vůbec žádný problém. Já si takhle připadám od dětství. Ale já ty data nikdy v životě nemůžu otevřít.“

Proč pan Dušek nemůže data otevřít? Kdo mu to zakázal? Jaký je zájem na tom, aby ta data nebyla zpřístupněna?

Tady je odpověď pana Duška z rozhovoru pro Český rozhlas 21. dubna 2020. Přiznává, že se k těm datům vědci nemohou dostat.

„Informační systém, o kterém se bavíme, je zřízen podle zákona a není můj. Je to systém, který má své správce. Správcem toho informačního systému je ministerstvo zdravotnictví, útvar hlavní hygieničky a je zřízen podle zákona a obsahuje velmi citlivá osobní data lidí. Ani já jako analytik do něj nemám přístup. Přístupy jsou přísně hlídány. Pokud jsem použil výraz „nikoho do něj nepustím“, tak to samozřejmě asi zní hloupě, ale je to tak. Podle zákona může do toho systému a do primárních dat jen ten, kdo na to má podle zákona právo. Jsou to velmi citlivá data, to snad každý pochopí. Ta agregovaná data z něj, ta statistická, se snažíme publikovat. Publikujeme i otevřená data.”

Nikdo nežádá osobní data o pacientech. Lékaři, univerzity i ekonomové žádají pouze anonymizovaná data. Bez nich není možné vůbec vyhodnocovat, jaký má nákaza skutečně průběh. Není možné připravovat scénáře záchrany ekonomiky, ani pokračovat ve vědeckém výzkumu, který je pro poznání nemoci zásadní. Podnikatelské subjekty se bez včasných informací hůře přizpůsobují vládním nařízením, nemohou plánovat a vznikají jim extra náklady, které pro ně mohou být zdrcující.

Vláda předkládá lidem rozhodnutí o vypínání a zapínání ekonomiky a vývoji epidemie, ale vůbec nevysvětluje, jak k těmto závěrům došla. Opozice ani veřejnost v takovém informačním vakuu nejsou schopny vládu kontrolovat, což velmi výrazně zvyšuje nedůvěru ve společnosti. A to je v čase epidemie ještě nebezpečnější než jindy.

Pro poznání Covid-19 by bylo potřeba jasně zveřejnit na anonymizovaných datech, kdo jsou lidé, kteří se Covid-19 nakazili. Bylo by potřeba o nich znát co nejvíce informací, pokud jde o zdravotní stav, průběh nemoci, místo, kde se nejpravděpodobněji nakazili. Veřejnost i vědci potřebují vědět, jaké typy obyvatel Covid-19 zasáhl a jak jsou v jednotlivé skupiny obyvatel skutečně ohroženy.

Jedním z těch, kteří opakovaně o data žádají, je přední český ekonom Daniel Münich, člen iniciativy KoroNERV-20 i Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu. Jeho zájem ale všichni evidentně nesdílí. Na dnešním zasedání pravidelného laboratorního týmu na ministerstvu zdravotnictví, jehož hlavním tématem byla koordinace rozvoje laboratorních kapacit a testování, byl Münich náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou vykázán z jednání. „Nelíbí se mu prý co říkám v médiích (kladu nepříjemné otázky o (ne)dostupnosti dat o testování, o absenci kvalitních analýz, o absenci efektivní testovací strategie, o málo ambiciózním výhledu budování testovací kapacity, o pomalém rozjezdu chytré karantény...),“ napsal Münich na svém facebooku.

„Domnívám se, že dotazy, které kladu již měsíc, jsou zásadní. Pro budoucnost této země jsou odpovědi důležité. Jsem přesvědčen, že smysluplný plán ekonomických opatření můžeme dělat pouze tehdy, pokud budeme mít dostatek epidemiologických dat, analýz a na jejich základě plán do budoucna. Plošná karanténa nebo plošné uvolnění nejsou pro naši zem (vhodná) řešení. Proto potřebujeme intenzivní celostátní chytrou karanténu podpořenou masivním a chytře cíleným PCR testováním, bedlivě analyticky vytěžovaným,“ doplnil Münich.

Potřebná data chybí i nemocničním epidemiologům a hygienikům. „Vůbec nevíme, co se kde děje. Já, když mám schválit překlad pacienta z Kolína, tak vůbec nevím, jak to tam vypadá. To se dozvídám až z médií,“ upozornil hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, další člen skupiny KoroNERV-20.

Co je KoroNERV-20?

KoroNERV-20 vznikl jako svépomocná neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem je zmenšit dopady pandemie Covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma a pro bono.

Poznatky a výstupy z diskusí uplatňují jednotliví členové buď přímo v rámci své profesionální či občanské činnosti, v různých oficiálních poradních sborech nebo je zasílají přímo kompetentním členům vlády ČR a dalším orgánům. KoroNERV-20 může také publikovat zprávy, jako je tato.

Členové KoroNERV-20 k 27. dubnu 2020
Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka HMP
Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce
Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik
Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR
Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB

David Havlíček, ekonom, CFO EGAP
Jiří Hlavenka, podnikatel, investor
Helena Horská, hlavní ekonomka RB
Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future
Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby
Pavel Krejča, PR manažer

Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce
Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy
Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI
Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce
Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity

Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP
Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB
Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM
Petr Stuchlík, investor, finančník
Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP

Petr Zahradník, ekonom, expert na EU
Miroslav Zámečník, ekonom a publicista
Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka
Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka
Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním
Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20

Součástí jednotlivých pracovních skupin mohou být i jiní občané. Ve výstupu takové pracovní skupiny jsou poté uvedeni.

Do you like this post?