Ihned po volbách jsem kontaktoval všechny vlastníky akcií a informoval je o současném právním stavu této věci. Rovněž jsem navštívil i valnou hromadu obchodní korporace Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Veškeré dokumenty k této problematice naleznete na online úložišti ZDE.