Respekt a úcta nic nestojí, tak proč si ho neposkytnout

Kdo má jiný názor, je můj nepřítel. Tak alespoň vypadají diskuze pod mými posty. Přitom vzájemný respekt a úcta nic nestojí, tak proč si to navzájem neposkytnout?

Kdo má jiný názor, je můj nepřítel. Tak alespoň vypadají diskuze pod mými posty. Přitom vzájemný respekt a úcta nic nestojí, tak proč si to navzájem neposkytnout?

Před časem jsem zde zveřejnil post o tom, jak nesouhlasím s návrhem změny soudního řádu správního, který má zavést plošně institut odmítání kasačních stížností a který předložila skupina pravicových poslanců v poslanecké sněmovně. Napsal jsem i, že tento návrh je logický, ale že já s tímto návrhem zásadně nesouhlasím, protože si myslím, že je zneužitelný a že nenazrála na něj ještě doba, a taky si myslím, že Nejvyšší správní soud je zahlcen i tím, že nefunguje řádně i odvolací orgán ve Finanční správě, to je Rozehnalovo Odvolací finanční ředitelství, které plošně zamítá všechna odvolání. Dále jsem si dovolil poznamenat, že poslanci jsou odtrženi od reality, když tyto skutečnosti nevidí. Měl jsem prostudovány i odpovědi dr. Baxy a dr. Rychetského k této věci, i stanovisko vlády a ministerstva spravedlnosti. Napsal jsem tam i, že některé správní soudy nejsou odborně na výši a nechávají rozhodnutí o právní otázce až na Nejvyšším správním soudu.

Byl to můj osobní názor, kdy jsem čekal, že rozpoutá odbornou diskuzi a že mi lidé, kteří se pohybují v jiné části správních řízení než já, napíší své zkušenosti a podněty a případně mé postřehy potvrdí nebo vyvrátí. Že prostě mi i ostatní odborníci k tomu něco napíší. Napsal mi jediný a to do mailu, přičemž za tento velmi konstruktivní mail velmi, velmi moc děkuji. Asi těm ostatním to za to nestálo. Bohužel, pokud budeme diskutovat i o odborných věcech bez toho, abychom to vysvětlovali veřejnosti, budeme se od veřejnosti vzdalovat více a více a její frustrace z politiky bude větší a větší. Názor, že by to lidé nepochopili, je velmi špatný a ukazuje na to, že neumíme spolu mluvit a lidem věci vysvětlovat. Nemůžeme se však vymlouvat, či nechat odradit stovkami zlých a nenávistných komentářů, neboť je to jenom zlomek všech, kteří tyto posty sledují (většinou se jedná o desetitisíce až statisíce zhlédnutí) a kteří se k tomu ani nevyjadřují. Musíme prostě spolu mluvit.

Místo vyvolání diskuze se můj status stal důvodem pro lynčování těch poslanců, kteří tento návrh podali. Bez jakékoliv odborné znalosti dané problematiky, bez jakýchkoliv odborných argumentů se lidé začali vulgárně do navrhovatelů strefovat, že jsem ani nestačil mazat vulgární posty a raději jsem post raději smazal. Tímto se těmto poslancům omlouvám za mou naivitu a rovněž i za diskutující i za to, že jsem tam navrhovatele jmenoval. Je to daň za to, že jsem si myslel, že naše společnost je jenom naštvaná, ale že je pořád ještě společností kulturní. Poučen z tohoto vývoje budu příště mnohem opatrnější.

Teď vidím, že část naší společnosti musí být úplně zoufalá, když při každé příležitosti chce někoho, kdo má jiný názor, lynčovat. Stačí jakákoliv záminka a už chceme toho, kdo má jiný názor, zničit, minimálně co nejvíce urazit. Sto lidí, sto názorů, to platí a platit vždycky bude. Naučme se respektovat názor jiných a nevymlouvejme se pořád na to, že za to může minulost a stát a vlády. K našemu chování nás nikdo nedonutil, vše je naše svobodná volba!!!

I já se tím svým postem hodně naučil, že když jsem senátor, má můj hlas jinou váhu a že jej lidé berou mnohem vážněji než dříve, kdy jsem podobné věci v minulosti (asi posledních 5 let) kritizoval na své původní stránce TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. Už v mnoha postech jsem psal, že respekt je to nejmenší, co můžeme ostatním poskytnout a že máme spolu začít mluvit (akorát je škoda, že to napíšu vždycky až na konci nějakého dlouhého postu 😀).

Krásné léto a dovolenou Vám všem bez výjimky ❤️

Do you like this post?