Proč jsem inicioval žalobu na prezidenta republiky, kterou nakonec vypracoval klub SENÁTOR21?

V našich životech existují věci, které chceme a pak existují i věci, které se nám nemusí líbit, ale jsou správné pro naši budoucnost.

Jako otec tří synů (9, 13, a 21 let) nemyslím na to, co bude v nejbližší době, ale na to, co bude za let pět, či deset.

Žaloba na prezidenta republiky nemá nic společného s osobou Miloše Zemana, ale pouze s jeho činy. Ti, pro něž není rozhodující jakýkoliv osobní vztah k politikům, ti, co uvažují racionálně a konstruktivně a považují za základ slušné společnosti dodržování zákonů a hlavně toho zákona nejvyšší důležitosti, tedy Ústavy ČR, nemohou zůstat mlčky stát nad tím, co se dnes na hradě děje.

Každý z polistopadových prezidentů ať více či méně Ústavu, zvyklosti a slušné chování ctili, proto doposud nikdo nemusel pravomoci prezidenta řešit. Avšak teď nastala doba, kdy prezident zákony a zvyklosti porušuje, takže kdy jindy nastavit mantinely pro budoucí prezidenty, než teď. Mně žaloba na prezidenta nedělá ani radost a ani mi nepřinese žádné výhody, i když bojovníci na straně prezidenta budou křičet, že se chci zviditelnit (ale už nevysvětlí, co to to zviditelnění je a co to může přinést někomu za výhody, prostě stigma).

Pro naši budoucnost má však tato žaloba neocenitelný přínos. Pokud se žaloba k ústavnímu soudu dostane, budeme už v budoucnu v případě dalších prezidentů všichni vědět, co prezident smí a co ne. Doposud jsme vycházeli ze zaběhlých zvyklostí, které prezident Miloš Zeman začal ignorovat, čímž poměrně často způsobil v chodu naší krásné vlasti stav totální paralýzy.

Nejsem člověkem, který by se nechal uplatit jakýmikoliv penězi nebo funkcemi, či který by byl veden jakýmkoliv vlastním prospěchem, jsem člověkem, kterému jde pouze o budoucnost naší krásné vlasti. To jediné může naplnit smysl mého života ‼️

P.S. Jakékoliv věcné připomínky ke znění žaloby jsou velmi vítány.

Nebude-li se Vám chtít prokousávat zevrubný popisem těchto skutků (protože ten musí mít určitou podobu a ctít pravidla, díky nimž se z něj stává docela složité čtení), klidně přeskočte rovnou na Odůvodnění žaloby. Tady najdete stručně zrekapitulované skutky znovu a zejména tu nejdete definici těch částí Ústavy či ústavního pořádků, které byly tímto jednáním porušeny. A také tu najdete vysvětlení proč, a jak se to stalo.

 

https://www.zalobanaprezidenta.cz/?fbclid=IwAR342EGheHGwVVIsHRJF-56mXt7AXULM8EKqnW0qCxRGfOXMXPsAnFtzsOo

Do you like this post?