Jak povzbudit mladé lidi k účasti u voleb?

Mladí lidé jsou budoucnost, to už by si měla uvědomovat naprostá většina z nás. Každý mladý člověk si přeje být volný, úspěšný, sebevědomý a chce být brán vážně. Žijeme v době, kdy si každý musí umět prosadit svůj názor, aby mohl svůj život přiblížit svému ideálu, ale bohužel tomu aktuální společnost často zabraňuje znevažováním názoru mladých lidí kvůli nedostatečným životním zkušenostem.

Mějme na paměti ale to, že mládí z nikoho nedělá nezkušeného člověka. Kdy jindy má člověk vzít život pořádně do vlastních rukou a začít tvořit své ideální prostředí pro život a ideálního prostředí pro uskutečnění svých potřeb a zájmů, než když je mladý?❤️

Mladí lidé jsou „tabula rasa“ naší společnosti – nepopsaný list a díky tomu mají veškeré odhodlání a odvahu k tomu změnit věci, kterých se my starší bojíme. Nezapomeňme, že každá situace, kdy došlo v naší zemi k významnému převratu k lepšímu, byla z iniciativy mladých, odvážných a sebevědomých lidí

️A není tomu jinak ani v dnešní době. Každý mladý člověk má šanci ukázat svůj názor a příležitost zvolit směr své vlastní budoucnosti – volby jsou pro každého, kdo si stojí za svým názorem. Sám ze svého života vím, že není jednoduché být mladým občanem, studentem a podnikatelem, zkrátka mladým člověkem, co se snaží něco dokázat, protože se ne vždy všechny okolnosti vyvíjejí tak, jak bychom si představovali. Ale nikdy bych sám nic nedokázal, kdybych jako mladý nevytrval v překonávání překážek a získávání zkušeností.

A proto je i pro mě tolik důležité, aby se mladí zúčastnili voleb. Vidím totiž v dnešní mladé generaci to, co jsem viděl v té době i v sobě – odvahu a sílu. V dnešní době mají mladí lidé tu obrovskou výhodu spolu komunikovat on-line a šířit své názory a postřehy obrovskou rychlostí. Mohou tak i motivovat své přátele a kamarády, aby se podíleli na tvorbě naší společné budoucnosti. Vezměte to do vlastních rukou‼️

Protože kdo, když ne vy a kdy, když ne teď? Volby nám každému dávají možnost svobodného rozhodnutí, které nám dá právo říct, že i když ne vše vyjde podle našich představ, víme, že jsme se podíleli na tom, aby to bylo jinak ‼️

Tomáš Goláň – senátor za Zlínsko❤️