Novinky z Tchaj-wanu

Dnes jsem se zúčastnil videokonference s panem senátorem Pavlem Fischerem, ministrem průmyslu a obchodu panem Karlem Havlíčkem a jeho náměstkyní paní Martinou Tauberovou.

Témata:
1) Linky na výrobu roušek z Taiwanu – jsou navržena tři řešení, jaká to jsou a které zvítězí, Vám sdělím až poté, kdy bude rozhodnuto. Zatím by mohl někdo svými neodbornými zásahy a tlakem zhatit celou věc, která má sloužit pro blaho občanů. Důležité je, že se na tom velmi intezivně pracuje. V úterý se účastním další telekonference v této věci.

2) TEEMA a její vstup do ČR – předal jsem paní máměstkyni své veškeré poznatky o tomto investorovi, o případném vstupu tohoto investora už paní náměstkyně věděla. Zde se očekávají další intenzivní jednání až po skončení koronavirové krize. Zatím připravujeme v Senátu telekonferenci přímo s TEEMA.

TEEMA – Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association – zvažuje založení pobočky v ČR. TEEMA patří mezi 8 největších průmyslových uskupení na TW, byla založena v roce 1948 a má na 3000 členů. Asociace má široký záběr, pokrývá oblasti od polovodičů, ICT, domácích spotřebičů přes chladící a klimatizační jednotky, zkušební a měřicí přístroje, elektrické vodiče a kabely, až po baterie, automobilovou elektroniku a další komponenty. V reakci na globální dění dochází k přesměrování aktivit TEEMA z čínského trhu do dalších destinací. TEEMA zvažuje otevřít pobočku pokrývající aktivity ve střední a východní Evropě, která by se později pravděpodobně stala centrálou pro EU. Jednalo by se o první kancelář v Evropě. Vzhledem k aktivitám TW firem u nás je ČR mezi favority.

Také si myslíte, že Taiwanské investice jsou pro naši ekonomiku potřebné? ?

Tomáš Goláň – senátor za Zlínsko ❤️??