Volební Program

Program do senátních voleb 2020

PŘEDSTAVME ZLÍN SVĚTU

 1. Zlín je naprosto jedinečné místo na této planetě. Celý starý Zlín je naprostým architektonickým unikátem, který nenajdeme jinde na světě. Jsou zde zachovány celé čtvrti, či oblasti tak, jak je zde Tomáš Baťa a Antonín Baťa původně postavili. Proveďme turisty bývalými Baťovými závody a ukažme a popišme jim jejich historii. Ukažme jim ruční výrobu obuvi, která doposud ve Zlíně probíhá na Baťových původních strojích. Vytvořme ze Zlína turistickou destinaci, kterou bude obdivovat celý svět. Zlín má obrovský potenciál a my máme příležitost z něj těžit. Prozatím si o tom mohl každý jenom přečíst.

PODNIKÁNÍ BEZ PŘEKÁŽEK

 1. Jsem pro zjednodušení EET i kontrolní hlášení. Pětidenní lhůta pro řešení případných neshod v kontrolním hlášení by se měla rozšířit, aby se podnikatelé nebáli odjet na dovolenou
 2. Obecně musíme pracovat na zjednodušení podmínek k podnikání. Současná neprovázanost elektronických agend jednotlivých úřadů zbytečně brzdí podnikatele. Musí proběhnout důsledná elektronizace jednotlivých úřadů a státní správy. Úřady mezi s sebou musí být schopny sdílet informace, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování občanů.
 3. Podávání různých přehledů a přiznání pro nás nemá být noční můrou. Například roční zúčtovací zprávy zdravotních pojišťoven jsou nepřehledné a netransparentní. Občané musí od úřadů dostávat jasné a přehledné informace. 

DANĚ, KTERÉ NEDUSÍ

 1. Mým dlouhodobým cílem je dosáhnout změny přístupu finanční správy k poplatníkům. Z finanční správy se stal represivní nástroj, který podnikatelům často velmi zbytečně ničí podnikání. Je třeba zjednodušit a racionalizovat systém kontrol bez snahy doměřit daně. K podnikatelům stát nesmí přistupovat jako ke zločincům. Má trestat pouze ty, kteří opravdu poruší zákon.
 2. Tvorba nového zákona o dani z příjmu

 SENÁTOR, KTERÝ POMÁHÁ

 1. Bezplatná právní poradna bude pokračovat. Poradnu jsme v naší kanceláři zřídili ihned po zvolení. Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství zejména  v oblastech správního práva, veřejné správy a komunikace s úřady a státními institucemi. Cílem poradny je pomoci osobám v lepší orientaci v rámci státní správy a veřejnoprávních institucí, ale také  podpořit osoby v nepříznivé životní situaci.
 2. Opět se zavazuji ke věnování senátorského platu na dobročinné účely. Na finanční odměně za práci senátora nejsem a ani nechci být závislý. Proto jsem se rozhodl, že svůj plat budu dávat na dobročinné účely. K dnešnímu dni jsem ze senátorského platu rozdal 1 058 115 Kč.
 3. Důležitá je pro mě také podpora místních kulturních, sportovních a společenských projektů. Místní akce rád podpořím, ať už se bude jednat o finanční příspěvek či nějaké jiné formy podpory. Je to pro mě skvělá příležitost podpořit místní organizace a popovídat si s lidmi.
 4. Velmi se mi osvědčilo pořádání exkurzí do Senátu pro školy. Během prvních dvou let za mnou do Senátu dorazilo celkem 15 školních exkurzí. Snažím se exkurze dělat co nejzábavnější, abych ve studentech vzbudil zájem o politiku. Ne vždy se to samozřejmě nutně povede. Musím ale říct, že jsem z většiny exkurzí nadšen. Studenti se postupně osmělí a závěrečná diskuze bývá velmi zajímavá. Jsou to pro mě cenné zkušenosti a skvělá zpětná vazba.
 5. Opět nabídnut podporu a pomoc starostům v regionu. Stejně jako v roce 2018 i po letošních volbách opět oslovím všechny starosty v regionu. S mnohými z nich jsem se osobně setkal a pomohl jsem jim s řešením lokálních problémů. 
 6. Diskuze napříč politickým spektrem je v čím dál tím těžší. Já se snažím nehledět na stranická trička hledat podporu napříč politickým spektrem. Na rozumných návrzích budu spolupracovat s opozičními i vládními politiky.
 7. Pomoc s náhradou škody v rámci COVID-19

ŠKOLY, KTERÉ BAVÍ

 1. Školství je pro mě velkou prioritou. Tématu školství bych se chtěl věnovat dlouhodobě bez ohledu na délku mého senátního mandátu. Podporuji Strategii 2030+. Byl bych moc rád, kdyby se učitelé a školy v budoucnu začali zapojovat do nových vzdělávacích procesů, abychom přizpůsobili dnešní školství podmínkám 21. století. Učit chybou a ne trestem.
 2. Osvěta v moderním přístupu ke vzdělávacímu procesu- vzdělávací systémy v zahraničí Finsko apod. 
 3. Pořádání konferencí na téma Nutnost změny školského systému pro 21. Století

VODA V RUKOU OBČANŮ

 1. Práce na ústavním zákonu, který zaručí nejen ochranu přírodních zdrojů, ale i ochranu distribuce vody k občanům
 2. Pomoc obcím se orientovat v současném právním stavu, k čemuž byl odborný právní posudek na UPOL

ZACHRAŇME BAŤOVKU

 1. V otázce výstavby nové nemocnice mám jasno. Výstavbu nové nemocnice nepovažuji za ideální řešení. Nesedí mi ekonomická stránka celého projektu, ani způsob, jakým byla stavba nemocnice politicky protlačena. Proto jsem se rozhodl pokusit se zorganizovat referendum za záchranu Baťovky. Více informací si k referendu můžete najít na stránkách www.zachranme-batovku.cz
 2.  Rozhodl jsem se mimo jiné spolupodílet se na financování kampaně za záchranu stávající Baťovy nemocnice. Na transparentní účet jsem přispěl 200 000 kč.
 3. Snaha spojit síly napříč politickým spektrem