Daně, které nedusí

Daně, které nedusí

  1. Mým dlouhodobým cílem je dosáhnout změny přístupu finanční správy k poplatníkům. Z finanční správy se stal represivní nástroj, který podnikatelům často velmi zbytečně ničí podnikání. Je třeba zjednodušit a racionalizovat systém kontrol bez snahy doměřit daně. K podnikatelům stát nesmí přistupovat jako ke zločincům. Má trestat pouze ty, kteří opravdu poruší zákon.
  2. Tvorba nového zákona o dani z příjmu.
  3. Opět nabídnut podporu a pomoc starostům v regionu. Stejně jako v roce 2018 i po letošních volbách opět oslovím všechny starosty v regionu. S mnohými z nich jsem se osobně setkal a pomohl jim s řešením lokálních problémů.

Diskuze napříč politickým spektrem je čím dál těžší. Já se snažím nehledět na stranická trička hledat podporu napříč politickým spektrem. Na rozumných návrzích budu spolupracovat s opozičními i vládními politiky.

Pomoc s náhradou škody v rámci COVID-19.