Senátor, který pomáhá

Senátor, který pomáhá

  1. Bezplatná právní poradna bude pokračovat. Poradnu jsme v naší kanceláři zřídili ihned po zvolení. Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství zejména  v oblastech správního práva, veřejné správy a komunikace s úřady a státními institucemi. Cílem poradny je pomoci osobám v lepší orientaci v rámci státní správy a veřejnoprávních institucí, ale také  podpořit osoby v nepříznivé životní situaci.
  2. Opět se zavazuji ke věnování senátorského platu na dobročinné účely. Na finanční odměně za práci senátora nejsem a ani nechci být závislý. Proto jsem se rozhodl, že svůj plat budu dávat na dobročinné účely. Za dobu svéo prvního mandátu jsem ze senátorského platu daroval 1 058 115 Kč.
  3. Důležitá je pro mě také podpora místních kulturních, sportovních a společenských projektů. Místní akce rád podpořím, ať už se bude jednat o finanční příspěvek či nějaké jiné formy podpory. Je to pro mě skvělá příležitost podpořit místní organizace a popovídat si s lidmi.
  4. Velmi se mi osvědčilo pořádání exkurzí do Senátu pro školy. Během prvních dvou let za mnou do Senátu dorazilo celkem 15 školních exkurzí. Snažím se exkurze dělat co nejzábavnější, abych ve studentech vzbudil zájem o politiku. Ne vždy se to samozřejmě nutně povede. Musím ale říct, že jsem z většiny exkurzí nadšen. Studenti se postupně osmělí a závěrečná diskuze bývá velmi zajímavá. Jsou to pro mě cenné zkušenosti a skvělá zpětná vazba.
  5. Opět nabídnout podporu a pomoc starostům v regionu. Stejně jako v roce 2018 i po letošních volbách opět oslovím všechny starosty v regionu. S mnohými z nich jsem se osobně setkal a pomohl jsem jim s řešením lokálních problémů. 
  6. Diskuze napříč politickým spektrem je čím dál tím těžší. Já se snažím nehledět na stranická trička, ale hledat podporu napříč politickým spektrem. Na rozumných návrzích budu spolupracovat s opozičními i vládními politiky.
  7. Pomoc s náhradou škody v rámci COVID-19.