Setkání v obcích

Setkání v obcích

Vždy se jedná o věcnou diskuzi, kdy mě zajímá, jaké problémy dané obce tíží a zdali je v mých silách jim jakkoliv pomoci.