Školy, které baví

Školy, které baví

  1. Školství je pro mě velkou prioritou. Tématu školství bych se chtěl věnovat dlouhodobě bez ohledu na délku mého senátního mandátu. Podporuji Strategii 2030+. Byl bych moc rád, kdyby se učitelé a školy v budoucnu začali zapojovat do nových vzdělávacích procesů, abychom přizpůsobili dnešní školství podmínkám 21. století. Je třeba učit chybou a ne trestem.
  2. Osvěta v moderním přístupu ke vzdělávacímu procesu, jako jsou vzdělávací systémy v zahraničí (Finsko) apod. 
  3. Pořádání konferencí na téma Nutnost změny školského systému pro 21. století.