Stálá komise Senátu 24. 03. 2021 • 0,3 min. čtení

Stálá komise Senátu

Na příští ustavující schůzi pro nové 13. funkční období bude mimo jiné odhlasován i vznik stálé Komise Senátu pro kontrolu finanční správy a čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů, ve které kromě senátorů zasednou i přední odborníci a zástupci komor.

Tato komise si klade za cíl reagovat nejen na podněty odborníků, ale i veřejnosti a žádat od příslušných ministerstev vysvětlení a vyjádření ke zjištěným skutečnostem s návrhem jejich nápravy. Vznik této komise je výsledkem 22. veřejného slyšení, které jsem v Senátu inicioval před volbami.

Tomáš Goláň – senátor za Zlínsko ❤️