Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna

Proto jsem rád, že se mi podařilo splnit jeden z předvolebních slibů – otevření bezplatné právní poradny.

Poradnu jsme v naší kanceláři zřídili ihned po zvolení.

Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství zejména  v oblastech správního práva, veřejné správy a komunikace s úřady a státními institucemi.

Cílem poradny je pomoci osobám v lepší orientaci v rámci státní správy a veřejnoprávních institucí, ale také  podpořit osoby v nepříznivé životní situaci.

Občané využívají služeb advokáta spolupracujícího s naší kanceláří, přičemž tento poskytuje rady ať už osobně, telefonicky či prostřednictvím mailové komunikace.