Voda v rukou občanů

Voda v rukou občanů

  1. Práce na ústavním zákonu, který zaručí nejen ochranu přírodních zdrojů, ale i ochranu distribuce vody k občanům.
  2. Pomoc obcím se orientovat v současném právním stavu, k čemuž byl vypracován odborný právní posudek na UPOL.