VODA V RUKOU OBČANŮ

Ptáte se, proč platíte vysoké vodné a stočné, proč se málo investuje do vodárenské infrastruktury? Zde máte odpověď.

Píše se rok 2004 a občané (nejen) Zlínska přichází o kontrolu nad vodou! Tato míří od Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. prostřednictvím Moravské vodárenské, a.s. k rukám jediného akcionáře – francouzské Veolie. Stejným směrem míří i zisky.

Jedná se o zisky, které by nám mohli ušetřit peníze za vodné a stočné, a jež bychom mohli investovat do vodárenské infrastruktury.

Někteří akcionáři (obce) VaK Zlín s tímto nesouhlasili a bojovali celých 12 let, než obdrželi do rukou pravomocný rozsudek soudu, který prohlásil usnesení valné hromady VaK Zlín týkající se smlouvy o prodeji části podniku VaK Zlín za neplatné.

Převod části podniku je tedy absolutně neplatný.

Vyjma této smlouvy byla v roce 2004 uzavřena také smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Vzhledem k obavám, že se nebojácným akcionářům podaří prosadit spravedlnost, uzavřeli VaK Zlín a Moravská vodárenská v roce 2012 dodatek, kterým pronajal VaK Zlín Moravské vodárenské VODOHOSPODÁŘSKÝ MAJETEK na dobu určitou do 31. 12. 2034.

VaK Zlín, tedy bez souhlasu akcionářů, pronajal svůj majetek na dobu 22let!!!

Nebojácným akcionářům (obcím) jsem po dobu svého mandátu věnoval svoji pozornost a poskytoval jim podporu, mj. jsem nyní nechal zpracovat významný právní posudek aktuálního stavu, a proto Vás žádám, nenechme je v tom do budoucna samotné, neboť je čeká ještě další boj o pravomocný rozsudek prohlašující nájem za neplatný, neboť přesně v tomto duchu se vyjádřil i doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., který s kolektivem Právnické fakulty University Palackého v Olomouci tento právní posudek zpracoval.

Je jasné, že nikdo nemůže podezírat Právnickou fakultu z podjatosti.

Dále jsem nechal vypracovat i odborné vyjádření ing. Zdeňka Blehy, znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky, ze kterého plyne absolutní ekonomická nevýhodnost celého provozního modelu pro VaK Zlín a.s.

Pojďme vrátit vodu k rukám občanů, přijďte k volbám a hlasujte v referendu proti stávajícímu provoznímu modelu!

Otázka položená v referendu byla již dvakrát potvrzena Nejvyšším správním soudem, takže podpořte referendum, neboť je v naprostém souladu s českým právním řádem.

Právní posouzení je volně ke stažení zde https://drive.google.com/…/1IR2InuyYlwPs1…

Odborné vyjádření k ekonomice naleznete zde https://drive.google.com/…/1OLdFsgIPK6C54HUgje971Q7z2np…

Tomáš Goláň – Senátor za Zlínsko ❤️??