Vystoupení v médiích

Vystoupení v médiích

Od počátku se snažím být v Senátu aktivní nejen, co se zákonodárné činnosti a účasti na schůzích týče. Mým cílem bylo a je senát v očích občanů pozvednout a zviditelnit práci senátorů. Senátu je často vyčítáno, že je málo vidět. Nemáme tak silné pravomoce ani mediální dosah jako poslanci či ministři. O to více se ale musíme snažit. Každý senátor by měl dělat maximum pro to, aby o jeho práci bylo slyšet.

O práci v Senátu pravidelně informuji nejen ve svých Facebookových postech. Snažím se aktivně vystupovat i v médiích. Má vystoupení si můžete prohlédnout zde: (odkaz na odkazy s reportážemi a rozhovory). Během kampaně v roce 2020 jsem se rozhodl, že bych chtěl komunikovat ještě více. Proto vznikla série podcastů Bod G, ve kterých jsem se rozpovídal k politickým i nepolitickým tématům. Otevřeně a bez vytáček.