Zpravodajské zprávy

Zpravodajské zprávy

Zpravodajská zpráva slouží jako souhrnná informace k jednotlivým senátním tiskům, přičemž senátor, který má daný tisk v rámci výborů na starosti do ní zapracovává jak informace o návrhu, o zákonodárném procesu a upozorňuje na legislativní, obsahové či technické nedostatky.  Byl jsem zpravodajem například zákona o církevní restituci.

Senátní tisky, u kterých jsem byl zpravodajem naleznete zde.