Občanské poradny

Občanské poradny

Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

Pomoc v regionu

Ve Zlínském kraji najdete občanskou poradnu ve:

  • Vsetíně (Jiráskova 419, 75501 Vsetíně, telefon: +420 774 262 243)
  • Uherském Hradišti (Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: 572 540 723)
  • Valašském Meziříčí (Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, telefon: 571 629 068)

Další poradny v jednotlivých krajích ČR naleznete na tomto odkazu: http://www.obcanskeporadny.cz/spotrebitelské-poradenství

Sdružení ochrany spotřebitelů – reklamace výrobků, služeb – více na: http://www.asociace-sos.cz

Veřejný ochránce práv - ombudsman

Veřejnou ochránkyní práv je JUDr. Stanislav Křeček. Má sídlo v Brně, v ulici Údolní 39. Informační telefonní linka funguje na čísle: 542 542 888

S čím ochránce může pomoci:

  • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
  • Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
  • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
  • Když se domníváte, že se úřad nebo úředník k vám chová arogantně nebo nevhodně

Události, kterých se stížnost týká, by neměly být starší než jeden rok a je nutné, abyste napřed využili všech řádných prostředků k dosažení nápravy.

Více informací naleznete zde: http://www.ochrance.cz