Bezplatná právní poradna

V rámci senátní kanceláře nabízíme ve spolupráci s kvalifikovanými právníky a advokáty bezplatné právní poradenství.

Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství zejména  v oblastech správního práva, veřejné správy a komunikace s úřady a státními institucemi. Cílem poradny je pomoci osobám v lepší orientaci v rámci státní správy a veřejnoprávních institucí, ale také  podpořit osoby v nepříznivé životní situaci.

Oblasti z problematiky, které bezplatná právní poradna neřeší: soukromoprávní agenda (exekuce, insolvence, spory mezi občany, sousedské spory, rodinné právo,…), zastupování v rámci soudních sporů.

Cílem občanského poradenství je:

  • zvýšit povědomí osob v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
  • podpořit tyto osoby při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
  • upozorňovat na neřešené problémy občanů kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

Principy poradenství

  • Diskrétnost – poradna zachovává mlčenlivost o všech údajích, které jí klient sdělí, včetně informace, že klient poradnu navštívil. Každý klient má právo vystupovat v poradně anonymně. Poradna má ovšem oznamovací povinnost, pokud se dozví o podezření ze spáchání závažného trestného činu.
  • Bezplatnost – služby poradny jsou všem klientům poskytovány bezplatně tak, aby každý klient měl ke službám poradny přístup.
  • Nezávislost – poradna ve své činnosti jedná nezávisle, a to i ve vztahu k poskytovatelům financí. Poradna jedná tak, aby hájila oprávněné zájmy klienta. Není závislá na rozhodování jiných orgánů.
  • Nestrannost – poradna je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženství, postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti nebo sexuální orientace. Každý klient má právo být respektován. Poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí rovněž ve vztahu k vlastním zaměstnancům – poradcům.

Pokud máte zájem bezplatnou právní poradnu využít, obraťte se prosím a mou asistentku a sjednejte si termín schůzky.