Obce a veřejná správa

Existuje několik organizací, které se zabývají politikou venkova a jejím rozvojem. Tyto organizace do jisté míry navzájem spolupracují. Především ale sdružují obce a pomáhají starostům a zastupitelům získávat informace o možných dotacích, o nařízení úřadů, jimž obce podléhají a aktuálně informují o dopadech připravovaných zákonů.

Spolek pro obnovu venkova ČR

je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.

Na webových stránkách www.spov.org v sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém a moravském venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku.

Národní síť Místních akčních skupin ČR

sdružuje místní akční skupiny pracující metodou LEADER. Místní akční skupiny pracují na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Posláním NS MAS je především reprezentovat a zastupovat MASky na národní i mezinárodní úrovni, spolupracuje a komunikuje s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova. Více informací získáte ZDE.

Sdružení místních samospráv ČR

je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.

Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Svaz měst a obcí ČR

je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.

je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR. Více informací najdete ZDE.

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bezplatné informačně-poradenské centrum pro členy zastupitelstev měst a obcí. Se svými dotazy týkajícími se problematiky zákona o obcích a souvisejícími právními předpisy se můžete na poradnu obracet každý všední den od 12 do 21 hodin. Více se dozvíte ZDE.

Kontakt: e-mail: poradna@vzdelanyzastupitel.cz. tel: 226 227 505