Právní pomoc

Potřebujete poradit v oblasti práva a nevíte, kam se obrátit?

Advokáti

Kompletní a aktuální seznam všech advokátů na území České republiky zajišťuje Česká advokátní komora. Vyhledat advokáta můžete na jejich webových stránkách zde http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx. Počítejte ale s tím, že jejich služby jsou zpoplatněny.

Bezplatné právní poradenství

Jestliže si z různých příčin nemůžete dovolit zaplatit služby advokáta, využijte právního poradenství, které organizuje v regionech Česká advokátní komora zdarma. Můžete využít krátké informativní porady, které trvají okolo 15 minut.

Seznam všech regionálních kanceláří, které tyto služby nabízejí, naleznete zde:

Další poradenství zdarma

Poradenství zdarma nabízejí například i na webových stránkách:

Hospodářská komora České republiky

Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.

Seznam všech regionálních komor v České republice i s kontakty najdete zde: http://www.komora.cz/

Spotřebitelské poradenství

Informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky – zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Seznam poraden naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz/spotrebitelske-poradenstvi

Sdružení obrany spotřebitelů – reklamace výrobků, služeb – více na www.asociace-sos.cz

Pomoc v regionu:

  • Ve Zlíně najdete Sdružení obrany spotřebitelů na adrese Zlínský klub 204, Třída T. Bati 204, 760 01 Zlín, tel.: 775 709 056; Poradenská linka: 542 210 549, 542 210 778 e-mail: poradna@sos-msk.cz , www.sos-msk.cz; každý čtvrtek 9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod.
  • ČOI – Poradenská služba pracovníků ČOI funguje každý čtvrtek v měsíci od 9 do 11 a od 12 do 15 hodin na adrese Třída T. Bati 853 v budově Státní energetické inspekce – přízemí
  • Telekomunikace a pošty – U stížností na služby telekomunikací a pošty se obracejte na Český telekomunikační úřad www.ctu.cz, telefon: 224 004 111
  • Teplo, elektřina, plyn – V případě dodávek tepla, elektřiny a plynu na Energetický regulační úřad – www.eru.cz, telefon: 564 578 666